Remake-utbildning

I samband med Hemslöjdsrörelsens kunskapscentrum Sätergläntan genomför vi Remake-utbildning, distans med 4 träffar, start 23-25 april 2017, inkl möjlighet med en resa till Kenya. Mer info via Bosse Blideman, tel 0705-176 176. Läs mer här.

Erbjudande om utbildningsdag

1 jan kom nya LOU (Lagen om Offentlig Upphandling). Med helt nya möjligheter när den sociala dimensionen ska dominera upphandling enligt EU-kommissionen. SKL:s förre upphandlingsjurist Mathias Sylvan och Bosse Blideman har satt ihop ett informationspaket om detta. Läs mer här.

Vi-Hubb, en resurs för integration

Som ung och nyanländ i Sverige är det svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Språket, ofullständig skolgång och okunskap om hur det svenska samhället fungerar är några orsaker. Läs mer här!