Med vår över 20-åriga erfarenhet av utvecklingsarbete runt arbetsintegrerande sociala företag, har vi naturligtvis samlat på oss kunskap och erfarenhet från många konkreta exempel.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Några av de senaste årens strategiska utvecklingsuppdrag som Bosse arbetat med:

  • Utarbetande och genomförande av strategi för utveckling av socialt företagande. Uppdragsgivare: Samordningsförbundet Östra Södertörn
  • Förutsättningar för stödstruktur för arbetsintegrerande sociala företag i Halland. Uppdragsgivare: Region Halland och Samordningsförbundet i Halland
  • Förutsättningar för stödstruktur för arbetsintegrerande sociala företag i Jönköpings län. Uppdragsgivare: Region Jönköpings FoU-rum.
  • Gemensam organisation för de sociala företagen i Jönköpings län. Uppdragsgivare: de sociala företagen själva.
  • Processtödjare och utbildare för att omvandla kommunal verksamhet till socialt företagande. Uppdragsgivare: AME, Tidaholms kommun.
  • Ansvarig för upphandlingsfrågor inom Esf-projektet Tematiska gruppen om socialt företagande som ägdes av Tillväxtverket och senare av KFO.
  • Informations- och utbildningsdagar för Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud, Södra Dalarnas Samordningsförbund och Samordningsförbundet Skåne Nordost

Informationskonferenser

Tanke & Handling har genom åren genomfört många informationsinsatser, bl a:

  • Ansvariga för genomförande av informationskonferenser på olika håll i landet i regi av Esf- projektet Tematiska gruppen Socialt företagande.
  • Ansvariga för informationskonferenser i Umeå, Gävle, Halmstad och Katrineholm tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Franchisekonceptet Café REKOmmenderas

Tack vare medel från Arvsfonden har det utvecklats en kedja med sociala företag som heter Café REKOmmenderas. Det är caféer i en franchise-kedja av sociala företag med fair trade-, ekologiska och närproducerade varor.

För närvarande finns det Café REKOmmenderas på sex olika platser och fler är på gång. Bosse är ordförande för den kooperativa franchisegivarföreningen Café REKOmmenderas i Sverige som ägs av de olika lokala Café REKOmmenderas.

Det är ett koncept som bygger på solidaritet med fattiga människor i Syd, med naturen och med människor utan arbete här i Sverige. Hållbarhet är grunden för verksamheten och i caféerna finns det möjlighet till många sorts arbetsuppgifter. Se vidare www.rekommenderas.coop. Ansvarig: Bosse