Eva Laurelii
E-post:
eva@tankeochhandling.coop
Telefon: 070-105 22 40
Adress: Tanke & Handling
Furåsen, Herreslia 10
448 50 Tollered

Bosse Blideman
E-post:
bosse@tankeochhandling.coop
Telefon: 0705-176 176
Adress: Tanke & Handling
Fågelsångsvägen 49
761 63 Norrtälje

Ulla-Carin Hedin
E-post:
ulla-carin@
tankeochhandling.coop
Telefon: 070-973 37 73

Bosse Blideman och Eva Laurelii är från Norrtälje respektive Göteborg och vi har båda en bakgrund som kooperativa rådgivare. Bosse var med och startade Kooperativt IdéCentrum, KIC, 1987 och Eva började på Kooperativ Konsult i Göteborg 1990 – båda dessa organisationer är nu en del av Coompanion.

Som kooperativa rådgivare har vi arbetat tillsammans i flera projekt: Vi var under åtta år ansvariga för Sociala kooperativ-projektet som var ett samarbete mellan Coompanion, handikapprörelsen och Skoopi mellan 1997-2005. Arbetet var inriktat på information och rådgivning till myndigheter och organisationer och innebar rådgivningsverksamhet och att vi producerade information- och utbildningsmaterial, genomförde utbildningar och seminarier.

Vi har arbetat inom de Nationella Tematiska Grupper som Europeiska Socialfonden finansierat kring socialt företagande mellan 2002-2014. Arbetet innebar utvecklings- och påverkansarbete i ett brett partnerskap mellan aktörer från både offentlig sektor och den sociala ekonomin och mycket kunskap producerades: statistik över de sociala företagen, upphandling, finansiering och kopplingen till den offentliga sektorns olika myndigheter. Vi har varit involverade i flera statliga utredningar under den perioden och har också arbetat med hemsidan www.sofisam.se

Vi har varit engagerade i flera europeiska projekt för utveckling av den sociala ekonomin och själva varit ansvariga för projekt i bl a Estland, Vitryssland och via RSMH-Roslagen, i utveckling av sociala arbetskooperativ i Bolivia.

Bosse arbetar med affärsutveckling och samverkan mellan sociala företag runt olika affärsidéer. Han är ordförande i det kooperativa franchise- konceptet Café REKOmmenderas. Bosse har en lång och gedigen erfarenhet i att söka och driva projekt och är en strategisk partner för kommuner och andra aktörer i utvecklingsprocesser över hela landet.

Eva har varit anställd vid Institutionen för Arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet och har där ansvarat för kurser i social ekonomi och socialt företagande på grundnivå 2004-2011.Hon har arbetat med utvärderingar av flera ESF projekt, bl a om Egenanställning och senast som följeforskare av SPRING projektet. Tillsammans med forskare på institutionen för socialt arbete har hon forskat kring ledarskap och styrning i arbetsintegrerande sociala företag.

Vi är alla anlitade som föreläsare och utbildare, samt hjälper sociala företag, myndigheter och aktörer inom den sociala ekonomin med bland annat organisationsutveckling och samverkan. Vi samarbetar med Coompanion och andra organisationer inom den sociala ekonomin.

Vi har också styrelseuppdrag i flera sociala företag.

Ulla-Carin är professor emeritus i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Hon har tidigare forskat kring socialt stöd i arbetslivet och rehabilitering av personer som levt med missbruk och andra sociala problem. I början av 2000-talet studerade hon tillsammans med två kollegor situationen för sk whistleblowers (visslare) i offentliga organisationer. Sedan 2003 har Ulla-Carin följt uppbyggnaden av sociala arbetskooperativ och arbetsintegrerande sociala företag i Sverige och bland annat skrivit böcker och rapporter om organisation och ledarskap i sociala företag samt om arbetsintegration inom civilsamhällets ram (se litteraturlistan nedan). Hon har också gjort utvärderingar av enskilda sociala arbetskooperativ och är ledamot av styrelsen inom Skoopi Göteborgsregionen.