Ulla-Carin Hedin

Hedin, UC, Månsson SA & Tikkanen R (2008): När man måste säga ifrån – om kritik och whistleblowing i offentliga organisationer. Stockholm: Natur och kultur

Hedin, UC, Herlitz U & Kuosmanen J (2005): Exitprocesser och empowerment. En studie av sociala arbetskooperativ inom Vägen ut. Kriminalvårdens forskningskommitté, rapport nr 19.

Laurelii E, Hedin UC & Nilsson L (2014): Företagen som försvann. Stockholm: Tillväxtverket

Hedin, UC, Herlitz U, Kuosmanen J & Laurelii, E (2015): Arbetsintegrerande sociala företag – organisation, ledarskap och delaktighet. Lund: Studentlitteratur

Hedin, UC & Laurelii, E (2016): Civilsamhället – arena för arbete och sysselsättning. Forskningsöversikt Arbetsmarknad och näringsliv. Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor