Som ung och nyanländ i Sverige är det svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Språket, ofullständig skolgång och okunskap om hur det svenska samhället fungerar är några orsaker. Här är Vi-Hubb en resurs – vi fyller tomrummet mellan skolan, SFI och arbetsmarknaden. Vi-Hubb rustar för ett framtida arbetsliv genom företagande och individuell utveckling. Vi gör det genom arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Tillsammans med varje individ hittar vi och finslipar verktygen som behövs för att ungdomen så småningom kan ta sig ut i arbetslivet.

Hos Vi-Hubb stärks ungdomarnas självförtroenden genom att de får arbetsmeriter, utvecklar kompetenser, använder svenska språket och lär sig om hur det svenska samhället fungerar. Det saknas idag mötesplatser med etablerade svenskar. Därför vänder sig Vi-Hubb också till ungdomar uppväxta i Sverige som står långt från arbetsmarknaden. Vi vill vara en resurs också för dem. Och tillsammans underlättar vi integrationen, skapar möten som på sikt kan bli vänskap och motverkar rasism och främlingsfientlighet.

Vi-Hubb är ett Arvsfondsprojekt, och projektägare är Tanke och Handling. Vi-Hubb finns i Norrtälje och i Vaggeryd – till storlek och historia två väldigt olika kommuner. Gemensamt är att de tagit emot många flyktingar, att det finns en entreprenörsanda och behov av att hitta modeller för att få ungdomar långt från arbetsmarknaden in i arbetslivet.

I Skillingaryd i Vaggeryds kommun har vi ett snickeri som plattform för nyanlända ungdomar. Norrtälje finns en remake-verkstad under namnet REKO made, kontaktperson Camilla Hermansson, tel 072-233 42 23. Vi håller också på att bygga upp ett Café REKOmmenderas med Marcus Nielsen som ansvarig kock, tel 073-650 21 30 och Michaela Carlsson som biträdande handledare, tel 073-748 35 77. Ansvarig projektledare är Bosse Blideman, tel 0705-176 176.

I dessa tre företag stärks ungdomarnas självförtroenden genom att få arbetsmeriter, utvecklar kompetenser, använder svenska språket och lär sig om hur det svenska samhället fungerar.