Vi-Hubb, en resurs för integration

Som ung och nyanländ i Sverige är det svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Språket, ofullständig skolgång och okunskap om hur det svenska samhället fungerar är några orsaker. Läs mer här!