Bra länkar:

Allmänna arvsfonden www.arvsfonden.se
Har möjlighet att ge bidrag till projekt som riktar sig till ungdomar och funktionsnedsatta.

Arbetsgivaralliansen www.arbetsgivaralliansen.se
Arbetsgivarorganisation bl a för den idéburna sektorn.

Arbetsgivarföreningen KFO www.kfo.se
Arbetsgivarorganisation bl a för kooperativa företag.

Cecop www.cecop.coop
Europeisk organisation för arbetskooperativ.

Coompanion Kooperativ Utveckling www.coompanion.se
Ger gratis information och rådgivning om kooperativ och andra sociala företag.

Ekobanken www.ekobanken.se
En av den sociala ekonomins två banker.

JAK-banken (Jord-arbete-kapital) www.jak.se
Den andra av den sociala ekonomins två banker.

Socialt företagande-information i samverkan www.sofisam.se
Myndigheternas informationssida med mängder av nyttig information, inkl listan över alla arbetsintegrerande sociala företag.

Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation www.skoopi.coop
Intresseorganisationen för arbetsintegrerande sociala företag.

Svenska ESF-rådet www.esf.se
Esf-rådet är den främsta finansiären av projekt för att utveckla arbetsintegrerande sociala företag.

Tillväxtverket www.tillvaxtverket.se
Tillväxtverket är ansvarig myndighet under Näringsdepartementet med bl a skriftproduktion och viss möjlighet till projektfinansiering. Tillväxtverket har gett ut mycket material om arbetsintegrerande socialt företagande.